บทความ

article“SUPER FUN ENGLISH CAMP” ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี

“SUPER FUN ENGLISH CAMP” ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี

 

“SUPER FUN ENGLISH CAMP”

ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี

 

 

 

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกิจกรรม “Super Fun English Camp” ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาคม ลพบุรี แคมป์ภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา ด้วยกิจกรรมที่เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรม เกมส์ เพลง กีฬา ศิลปะ อีกทั้งเด็กๆ ยังได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง พัฒนาทั้ง IQ&EQ จนถึง AQ เพื่อมีความสามารถต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

16 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 3827 ครั้ง

Engine by shopup.com