บทความ

articleFocus and Move it : Putting the course materials into action at Roi Et Wittayalai School, Roi Et

Focus and Move it : Putting the course materials into action at Roi Et Wittayalai School, Roi Et

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

Focus and Move it : Putting the course materials into action

ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ Focus and Move it : Putting the course materials into action

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

  

 

 

 

 

 

 

 

18 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 2221 ครั้ง

Engine by shopup.com