บทความ

articlePutting the course materials into action At Sarakhampittayakhom School, Maha Sarakham

Putting the course materials into action At Sarakhampittayakhom School, Maha Sarakham

 

การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ

Putting the course materials into action

ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

 

 

THAI WATANA PANICH CO., LTD. & Pearson Education Indochina Co., Ltd

ได้จัด Workshop ในหัวข้อ Putting the course materials into action

เทคนิคการสอนโดยใช้สื่อมัลติมิเดียในชั้นเรียน  ให้แก่ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

โดยวิทยากร : Mr.Neil David Morsley

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 มกราคม 2563

ผู้ชม 2619 ครั้ง

Engine by shopup.com