บทความ

articleโครงการวิจัย แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

โครงการวิจัย แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

 

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด และ 16 โรงเรียนมัธยมชั้นนำ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  ซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาการเรียนรู้และการสอนในสมัยของความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

โรงเรียนที่เข้าร่วมงานวิจัยได้แก่

 1. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง
 2. โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา
 3. โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
 4. โรงเรียนบางประกอกพิทยาคม
 5. โรงเรียนทีปังกรฯ(ทวีวัฒนา)
 6. โรงเรียน มัธยมวัดหนองจอก
 7. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
 8. โรงเรียนปทุมวิไล
 9. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
 10. โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
 11. โรงเรียนนนทรีวิทยา
 12. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยานนาเวศ
 14. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย
 15. โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
 16. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เป้าหมายหลักของโครงการนี้ คือ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและความเข้าใจของนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ และการสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนในการฝึกฝนเรียนรู้การเรียนภาษาอังกฤษในอนาคต โดยหวังจะช่วยให้ทั้งผู้เรียน และผู้สอน มีประสบการณ์ที่ดีในวิชาภาษาอังกฤษร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

โครงการนี้จะใช้แบบฝึกหัดออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ และมุ่งที่จะสร้างแรงจูงใจสู่การเรียนรู้แบบเป็นประสบการณ์.นำโดย ดร. กิตติวรรณ สินธุนาวา ผู้ทำการวิจัย  และ คณาจารย์จากทั้ง 16 โรงเรียน ร่วมกันพัฒนาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความกระตือรือร้น และเพิ่มการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับการใช้หนังสือเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง.

 

"การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้มีข้อจำกัดทางสถานที่หรือเวลา," คุณอินทิรา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กล่าว. "โครงการนี้จะเสนอแนวคิดใหม่ในการเรียนภาษาอังกฤษแบบเพลิดเพลิน เตรียมพร้อมให้นักเรียนในการค้นพบโลกใหม่ผ่านภาษา."

นอกจากนี้, โครงการนี้จะเป็นโอกาสสำหรับการร่วมมือระหว่างโรงเรียนที่มีประสบการณ์ที่สูงในการสอนภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้. โดยการแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์นี้, โครงการนี้จะเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้มแข็ง.

โครงการวิจัย แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอนในการสอนและการเรียนภาษาอังกฤษ และท้าทายนักเรียนในการต่อสู้กับทักษะทางภาษาในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

 

 

 

18 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 185 ครั้ง

Engine by shopup.com